Pozrite si kompletný prehľad kandidátov na primátora a poslancov mesta Lučenec

Prinášame vám základné informácie o kandidátoch na primátora mesta Lučenec a všetkých kandidátoch pre voľby do mestského zastupiteľstva, ktorí sú zadelení do siedmich volebných obvodov.

Do komunálnych volieb či volieb do orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie 2018 – 2022 nám ostáva iba necelých 23 dní. V zozname nájdete rozdelenie volebných obvodov podľa volebných okrskov, s adresami miesta konania, ako aj ulicami vo volebných okrskoch. Taktiež je uvádzané, koľkí poslanci sa volia v jednotlivých obvodoch.

O post na primátora mesta Lučenec sú zaregistrovaní:

l. Boris Bodnár, Ing., 57 r., výsluhový dôchodca, Komunistická strana Slovenska
2. Renáta Endrődyová, JUDr., 49 r., advokátka, nezávislá kandidátka
3. Alexandra Pivková, PhDr., 54 r., primátorka, nezávislá kandidátka

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Lučenci

Volebný obvod č. 1

1. Katarína Benčíková, Ing., 57 r., riaditeľka školy, Slovenská národná strana
2. Patrik Bíró, Bc., 27 r., obchodný riaditeľ, Spolu – občianska demokracia
3. Ján Bystrianský, 35 r., podnikateľ, Občianska konzervatívna strana
4. Ivan Dobrocký, 50 r., výsluhový dôchodca, Komunistická strana Slovenska
5. Peter Gottreich, RNDr., 63 r., stredoškolský učiteľ, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)
6. Vladimír Halaj, Mgr., 58 r., podnikateľ, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)
7. Norbert Ilčík, Bc., 49 r., personálny manažér, Smer – sociálna demokracia
8. Aneta Jánošíková, Mgr., 41 r., riaditeľka ZŠ, nezávislá kandidátka
9. Roman Kalocsai, Mgr., 46 r., sociálny pracovník, Smer – sociálna demokracia
10. Michal Kelemen, 30 r., stavebný manažér, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)
11. Katarína Köbölová, 30 r., podnikateľka, nezávislá kandidátka
12. Pavol Krokoš, JUDr., 66 r., podnikateľ, Občianska konzervatívna strana
13. Zaher Mahmoud, MUDr., 60r., chirurg, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)
14. Dobruša Mižúrová, Ing., 59 r., ekonómka, Nova
15. Andrea Moravčíková, Mgr., 43 r., vedúca múzea, Nova
16. Rút Olšiaková, Ing., 50 r., štátna zamestnankyňa, Slovenská národná strana
17. Rudolf Slivka, MUDr., 42 r., lekár, Slovenská národná strana
18. Viera Šandulová, 60 r., ekonómka, Strana moderného Slovenska (sms)
19. Marian Šulek, 61 r., invalidný dôchodca, Komunistická strana Slovenska
20. Anna Václavíková, Ing. arch., 66 r., architektka – technička, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)
Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.

Okrsok číslo 1

Miestom konania: Stredná odborná škola pedagogická – Pedagógiai Szakközépiskola
– Ulica J. A. Komenského č.727/12
Pre voličov bývajúcich na uliciach:
Markušova pustatina, Mestský park, Modré zeme, Pivničný rad, Ulica B. Němcovej, Ulica barákova, Ulica cintorínska, Ulica Dekr. Matejovie, Ulica E. M. Šoltésovej, Ulica F. Lehára, Ulica Františka Gyurkovitsa, Ulica garbiarska, Ulica J. A. Komenského, Ulica J. Husa, Ulica jarná, Ulica Júliusa Szabóa, Ulica krátka, Ulica Kupeckého, Ulica letná, Ulica lúčna, Ulica M. Benku, Ulica M. Šolochova, Ulica malá, Ulica mlynská, Ulica Olbrachtova, Ulica osada, Ulica P. J. Šafárika, Ulica parková, Ulica slepá, Ulica Sokolská, Vinica, Vinohradná ulica.

Okrsok číslo 2

Miestom konania: Základná škola – Ulica Vajanského č. 2844/47
Pre voličov bývajúcich na uliciach:
Ulica Alexandra Wágnera, Ulica J. Wolkra, Ulica poľná, Ulica Vajanského, Rapovská křižovatka.

Okrsok číslo 3

Miestom konania: Základná škola – Ulica Vajanského č. 2844/47
Pre voličov bývajúcich na uliciach:
Hladký majer, Námestie Tuhárske, Ulica A. Kmeťa, Ulica A. S. Puškina, Ulica J. Francisciho, Ulica J. Vargu, Ulica L. Mocsáryho, Ulica mikušovská, Ulica mládežnícka, Ulica Slovenskej republiky rád, Veterná osada, Ulica pekárenská.

Okrsok číslo 4

Miestom konania: Základná škola – Ulica Vajanského č. 2844/47
Pre voličov bývajúcich na uliciach:
Ulica Adyho, Ulica I. P. Pavlova, Ulica J. G. Tajovského, Ulica J. Jesenského, Ulica J. M. Hurbana, Ulica J. Smreka, Ulica P. Tótha, Ulica špitálska.

Okrsok číslo 5

Miestom konania: Súkromná ZŠ s MŠ DSA – Námestie Kubínyiho č. 42/6
Pre voličov bývajúcich na uliciach:
Fabianka, Fabianka – Sad, Fiľakovská cesta, Havaška, Ulica Arm. Gen. Svobodu nepárne čísla od 7 – 15 a párne čísla od 14 – 28.

Volebný obvod č. 2

1. Pavol Baculík, Mgr., 58 r., pedagóg, Nova
2. Renáta Endrődyová, JUDr., 49 r., advokátka, nezávislá kandidátka
3. Slavomír Olšiak, Mgr., 46 r., výsluhový dôchodca, nezávislý kandidát
4. Patrik Svediak, Mgr., MBA, 43 r., ekonóm, Sme rodina – Boris Kollár
5. Peter Vretenička, Ing., 44 r., riaditeľ, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)
6. Zoltán Zvarík, Mgr., 65 r., dôchodca, Strana moderného Slovenska (sms)
Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci.

Okrsok číslo 6

Miestom konania: Základná škola s materskou školou s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským J. Kármána – Ulica J. Kármána č. 25/ 5
Pre voličov bývajúcich na uliciach:
Kolonáda, Námestie artézskych prameňov, Ulica A. Jiráska, Ulica Begova, Ulica Čajkovského, Ulica Dr. Ľudovíta Bazovského, Ulica J. Kármána, Ulica maloveská, Ulica Terézie Vansovej, Zlatá ulička.

Okrsok číslo 7

Miestom konania: Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca – Ulica T. G. Masaryka č. 353/9
Pre voličov bývajúcich na uliciach:
Staničný obvod, Ulica A. Petöfiho, Ulica Dr. Herza, Ulica Dr. Vodu, Ulica Jókaiho, Ulica M. J. Lermontova, Ulica Martina Rázusa nepárne čísla od 1 – 53 a párne čísla od 2 – 32, Ulica Sládkovičova, Ulica Št. Moyzesa, Ulica T. G. Masaryka, Ulica V. V. Majakovského, Ulica Z. Nejedlého, Ulica železničná.

Okrsok číslo 8

Miestom konania: Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca – Ulica T. G. Masaryka č.353/9
Pre voličov bývajúcich na uliciach:
Námestie Kubínyiho, Ulica Hviezdoslavova, Ulica Kolomana Banšella, Ulica osloboditeľov, Ulica P. Rádayho, Ulica Arm. Gen. Svobodu nepárne čísla od 1 – 5 a párne čísla od 2 – 10, Ulica J. Bottu.

Okrsok číslo 26

Miestom konania: Základná škola s materskou školou s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským J. Kármána – Ulica J. Kármána č. 25/5
Pre voličov bývajúcich v časti mesta Malá Ves: Ulica hlavná, Ulica jasná, Ulica mesačná, Ulica nábrežná, Ulica pod kaštieľom, Ulica sadová, Ulica slnečná, Ulica tichá, Ulica úzka, Ulica zámocká.

Volebný obvod č. 3

1. Pavol Balážik, Ing., 62 r., SZČO, Strana moderného Slovenska (sms)
2. Lukáš Čavoj, 32 r., referent prevádzky, Spolu – občianska demokracia
3. Marian Duzbaba, 37 r., vedúci predajne, Nova
4. Vlastimil Duzbaba, 33 r., zamestnanec Zboru väzenskej a justičnej stráže, nezávislý kandidát
5. Branislav Hrdlička, Mgr., 51 r., pedagóg, Nova
6. František Kelemen, 59 r., lesný inžinier, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
7. Jozef Kramec, Mgr., 44 r., podnikateľ, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)
8. Lucia Lásková, 38 r., materská dovolenka, nezávislá kandidátka
9. Vladimír Marko, JUDr., 66 r., dôchodca, nezávislý kandidát
10. Michal Novodomský, Mgr., 45 r., učiteľ, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)
11. Juraj Pelč, MUDr., 65 r., lekár, nezávislý kandidát
12. František Trizna, 49 r., živnostník, Smer – sociálna demokracia
13. Alexander Varga, 50 r., geodet, Smer – sociálna demokracia
Vo volebnom obvode sa volia 4 poslanci.

Okrsok číslo 9

Miestom konania: Centrum voľného času – Ulica mieru č. 1702/39
Pre voličov bývajúcich na uliciach:
Ulica Erenburgova, Ulica Janka Kráľa, Ulica mieru, Ulica nová, Ulica novohradská okrem párnych čísiel od 10 – 32.

Okrsok číslo 10

Miestom konania: Základná umelecká škola Lučenec n. o. – Ulica novohradská č. 1077/2
Pre voličov bývajúcich na uliciach:
Námestie republiky čísla od 1 – 4, Ulica Martina Rázusa – párne čísla od 34 – 44, Ulica novohradská – párne čísla od 10 – 32, Ulica partizánska, Lučenec.

Okrsok číslo 11

Miestom konania: Divadlo B. S. Timravy – Námestie republiky č. 2095/5
Pre voličov bývajúcich na uliciach:
Námestie republiky čísla od 5 – 25, Ulica A. Bernoláka – nepárne čísla od 1 – 7, Ulica Ľudovíta Štúra – nepárne čísla od 1 – 23.

Okrsok číslo 12

Miestom konania: Divadlo B. S. Timravy – Námestie republiky č. 2095/5
Pre voličov bývajúcich:
Štvrť M. R. Štefánika.

Okrsok číslo 13

Miestom konania: Centrum voľného času – Ulica mieru č. 1702/39
Pre voličov bývajúcich na uliciach:
Ulica A. Bernoláka okrem nepárnych čísiel od 1 – 7, Ulica Dukelských hrdinov, Ulica A. E. Timku, Ulica Hany Ponickej, Ulica Zory Jesenskej, Ulica Ľudovíta Štúra okrem nepárnych čísiel od 1 – 23, Ulica Svätoplukova, Ulica Martina Rázusa párne čísla od 46 a nepárne čísla od 55, Zvolenská cesta, Ulica Ľ. Podjavorinskej, Ulica B. S. Timravy, Ulica tehelná, Ulica D. Maróthyho, Ulica K. Kuzmányho.

Volebný obvod č. 4

1. Radoslav Čičmanec, Mgr., 41 r., riaditeľ školy, Doma dobre
2. Peter Grenda, Ing., 49 r., živnostník, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)
3. Jana Kučerová, 57 r., podnikateľka, Nova
4. Vojtech Lauko, PaedDr, 62 r., stredoškolský učiteľ, Sme rodina – Boris Kollár
5. Erika Lörinčíková, 48 r., podnikateľka, Nova
6. Ivan Siláči, Ing. arch., 28 r., architekt, nezávislý kandidát
Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci.

Okrsok číslo 14

Miestom konania: Gymnázium B. S. Timravy – Haličská cesta č. 539/9
Pre voličov bývajúcich na uliciach:
Ulica Pavla Dobšinského, Ulica J. Kollára, Ulica I. Krasku, Ulica robotnícka, Ulica F. M. Dostojevského, Ulica L. N. Tolstého, Ulica Juraja Fándlyho, Ulica J. Martinčeka, Ulica J. Chalupku, Ulica M. Nešpora, Haličská cesta.

Okrsok číslo 15

Miestom konania: Základná škola Ladislava Novomeského – Rúbanisko II súp. č. 3079
Pre voličov bývajúcich na uliciach:
Ulica Mateja Bela, Ulica kvetná, Ulica Ladislava Novomeského, Ulica Maxima Gorkého, Ulica M. Kukučína, Ulica Jánošíkova, Ulica F. Palackého, Smetanovo námestie, Ulica maršála Malinovského, Ulica Gagarinova, Ulica Janka Alexyho, Ulica študentská, Ulica Kukorelliho, Ulica Karola Supa.

Okrsok číslo 17

Miestom konania: Základná škola Ladislava Novomeského – Rúbanisko II súp. č. 3079
Pre voličov bývajúcich na:
Rúbanisko I.

Volebný obvod č. 5

1. Eva Balážová, Ing., PhD., 63 r., vysokoškolská učiteľka, Smer – sociálna demokracia
2. Matej Bella, 30 r., živnostník, Strana moderného Slovenska (sms)
3. Boris Bodnár, Ing., 57 r., výsluhový dôchodca, Komunistická strana Slovenska
4. Peter Danyi, 44 r., sociálny poradca, Slovenská národná jednota – strana vlastencov
5. Zoltán Ďurčík, 61 r., agropodnikateľ, Doma dobre
6. Milan Gabriel, 60 r., elektroúdržbár, Slovenská národná strana
7. Michal Hronec, 26 r., manažér, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)
8. Peter Ilčík, Mgr., 34 r., štátny zamestnanec, Progresívne Slovensko
9. Lucia Kašiarová, 39 r., koordinátorka AC, Komunistická strana Slovenska
10. Martin Kašina, 35 r., referent, Nova
11. Roman Konečný, Ing., 29 r., štátny zamestnanec, Most – Híd
12. Milan Molnár, Mgr., 46 r., riaditeľ ZŠ, Sme rodina – Boris Kollár
13. Jozef Oravec, JUDr., 42 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát
14. Marian Šulek, 37 r., predavač, Komunistická strana Slovenska
Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci.

Okrsok číslo 16

Miestom konania: Základná škola Ladislava Novomeského – Rúbanisko II súp. č. 3079
Pre voličov bývajúcich na:
Rúbanisko II – čísla od 1 – 18
Rúbanisko III – čísla od 53 – 58.

Okrsok číslo 18

Miestom konania: Základná škola Ladislava Novomeského – Rúbanisko II súp. č. 3079
Pre voličov bývajúcich na:
Rúbanisko II čísla od 20 – 48.

Okrsok číslo 19

Miestom konania: Základná škola Ladislava Novomeského – Rúbanisko II súp. č. 3079
Pre voličov bývajúcich na:
Rúbanisko II čísla od 50 – 62.

Okrsok číslo 20

Miestom konania: Základná škola Ladislava Novomeského – Rúbanisko II súp. č. 3079
Pre voličov bývajúcich na:
Rúbanisko II – čísla od 63 – 78, Ulica budovateľov, Ulica okružná, Ľadovo, Parný mlyn, Mestská pustatina, Lučenské kúpele, Tenisové ihrisko, Koháryho dolina, Ulica športová.

Volebný obvod č. 6

1. Simona Adamove, 25 r., SZČO, Spolu – občianska demokracia
2. Štefan Bohinský, 38 r., obchodný zástupca, Progresívne Slovensko
3. Attila Demjen, 50 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
4. Jana Haláková, Mgr., 54 r., vedúca strediska sociálnych služieb, Smer – sociálna demokracia
5. Branislav Hámorník, Ing., 54 r., prednosta okresného úradu, Smer – sociálna demokracia
6. Vlastimil Hrdlička, 56 r., hospodár, Nova
7. Ladislav Hulina, 34 r., podnikateľ, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)
8. Dušan Ilčík, 35 r., technik BOZP a PO, Progresívne Slovensko
9. Peter Jasenka, JUDr., 40 r., štátny zamestnanec, Most – Híd
10. Michal Kováč, Ing., 39 r., podnikateľ, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)
11. Branislav Krpeľan, Mgr., 33 r., obchodný zástupca, Národná koalícia
12. Ivan Krupa, 52 r., výsluhový dôchodca, Komunistická strana Slovenska
13. Helena Maráková, Mgr., 55 r., pedagogička, Nova
14. Miroslav Matúška, 49 r., vedúci dopravy, Slovenská národná strana
15. Boris Mojžiš, Mgr., 43 r., štátny zamestnanec, Smer – sociálna demokracia
16. Juraj Péter, Mgr., 49 r., pedagóg, Nova
17. Ľubomír Poltársky, 61 r., bezpečnostný pracovník, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko
18. Tomáš Šurik, 32 r., podnikateľ, Sloboda a solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano)
Vo volebnom obvode sa volia 3 poslanci.

Okrsok číslo 21

Miestom konania: Spojená škola internátna – Ulica Karola Supa č. 2824/2
Pre voličov bývajúcich na:
Rúbanisko III čísla od 1 – 6.

Okrsok číslo 22

Miestom konania: Spojená škola internátna – Ulica Karola Supa č. 2824/2
Pre voličov bývajúcich na:
Rúbanisko III čísla od 7 – 23, 61 – 65.

Okrsok číslo 23

Miestom konania: Spojená škola internátna – Ulica Karola Supa č. 2824/2
Pre voličov bývajúcich na:
Rúbanisko III od č. 24 – 52.

Volebný obvod č. 7

1. Ondrej Drugda, Ing., 73 r., znalec – lesníctvo, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
2. Pavol Križo, PhDr. Ing., PhD., MBA, 45 r., riaditeľ spoločnosti, Slovenská národná strana
3. Miroslav Morháč, Ing., 58 r., manažér, Demokrati Slovenska
4. Miroslav Moučka, 43 r., správca, Slovenská národná jednota – strana vlastencov
5. Jaroslav Szabó, 56 r., THP pracovník, Nova
6. Elena Uličná, Ing., 58 r., štátna úradníčka, nezávislá kandidátka
7. Robert Virág, 48 r., invalidný dôchodca, Komunistická strana Slovenska
Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci.

Okrsok číslo 24

Miestom konania: Denné centrum Opatová – Ulica parašutistov súp. č. 585
Pre voličov bývajúcich na uliciach v časti mesta Opatová:
Ulica revolučná, Ulica potočná, Ulica továrenská, Ulica Samuela Mikovíniho, Ulica tkáčska.

Okrsok číslo 25

Miestom konania: Denné centrum Opatová – Ulica parašutistov súp. č. 585
Pre voličov bývajúcich na uliciach v časti mesta Opatová: Ulica J. Petiana-Petényiho, Ulica záhradná, Ulica A. S. Jegorova, Gemerská cesta, Ulica J. Perlicziho, Ulica Daxnerova, Ulica bratrícka, Ulica kláštorná, Dolná Slatinka, Horná Slatinka, Čurgov, Ružová osada, Líšková osada, Ulica J. Jiskru, Ulica parašutistov, Ulica K. Borhyho.

Foto: ilustračné

Prečítajte si: Fiľakovo je opäť najotvorenejšou samosprávou v regióne

Komentáre

komentárov

Andrea Bodorová

Som rodáčka z Fiľakova, ale Lučenec je ako moj druhý domov. Zaujímam sa o digitálny marketing a technológie. Taktiež som redaktorkou online magazínu o lietaní - AIRportal.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *