MANUÁL PRE VOLIČA: Ako voliť v prezidentských voľbách 2019

16. marca sa otvoria volebné miestnosti. Prinášame vám manuál, v ktorom sa dozviete, ako voliť v prezidentských voľbách.

Už túto sobotu si zvolíme nového prezidenta, ktorý bude svoju funkciu vykonávať päť rokov. Volebné miestnosti sa otvoria 16. marca o 7:00 hod. Voľby trvajú jeden deň. Občania môžu voliť do 22:00 hod. Volebná miestnosť musí byť označená a musí obsahovať aj číslo daného okrsku.

Kto môže voliť?

Voliť prezidenta Slovenskej republiky môže občan, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕši vek 18 rokov. Voliť nemôžu tí, ktorí majú zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov verejného zdravia.

Aké doklady musí mať volič?

Ak budete voliť na mieste vášho trvalého bydliska, stačí vám platný občiansky preukaz, prípadne cestovný pas. Hlasovať sa môže aj mimo trvalého bydliska, avšak v tom prípade musíte mať voličský preukaz, ktorý odovzdáte komisii vo volebnej miestnosti. V prípade ak trvalo žijete v zahraničí, nemáte na Slovensku trvalý pobyt, ale ste občanom Slovenskej republiky, komisii sa musíte preukázať platným cestovným pasom a čestným vyhlásením o trvalom pobyte v cudzine. Tlačivo čestného vyhlásenia vám na požiadanie vydá okrsková volebná komisia.

Po predložení dokladov totožnosti, volič obdrží zoznam prezidentských kandidátov, na ktorom sa nachádzajú aj tí, ktorí sa vzdali kandidatúry a dostane aj prázdnu obálku s odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie zoznamu kandidátov a obálky volič potvrdí podpisom.

Ako voliť?

Po tom, ako ste obdržali zoznam a prázdnu obálku, hlasovací lístok musíte vyplniť vo volebnej miestnosti na mieste, ktoré je na to vyhradené. Na hlasovacom lístku sa krúžkuje poradové číslo jedného kandidáta. Ak zakrúžkujete viac kandidátov, váš hlas bude neplatný. Po vyplnení, hlasovací lístok vložíte do obálky a zalepíte. Obálku následne treba vhodiť do volebnej schránky.

Ako hlasovať, ak volič má zdravotné problémy, prípadne nemôže čítať alebo písať?

Ak nemôžete upraviť hlasovací lístok z dôvodu zdravotných problémov, prípadne nemôžete čítať či písať, na voľby potrebujete asistenta, ktorého si vyberiete, ale táto osoba nemôže byť zároveň členom okrskovej volebnej komisie. To, že potrebujete pomocnú osobu na upravenie hlasovacieho lístku, musíte vopred nahlásiť volebnej komisii. Asistenta si môžete zobrať do priestoru, ktorý je vyhradený na hlasovanie. Vami poverená osoba musí upraviť hlasovací lístok podľa vašich pokynov a lístok vloží do obálky.

Ak volič so zdravotných dôvodov nemôže vhodiť obálku do volebnej schránky, môže o to požiadať inú osobu (asistenta), avšak obálku nemôže vhodiť člen volebnej komisie. Voliči, ktorí sa nemôžu zo zdravotných dôvodov dostaviť do volebnej miestnosti, majú možnosť hlasovať z domu. Musíte o to požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky.

Čo robiť v prípade, ak sa pri hlasovaní pomýlite?

Ak ste sa pomýlili pri úprave hlasovacieho lístka, môžete požiadať o nový. Nesprávne vyplnený hlasovací lístok musíte vložiť do schránky na nepoužité hlasovacie lístky, inak vám hrozí pokuta vo výške 33 eur.

Zdroj: MV SR

Komentáre

komentárov

Andrea Bodorová

Som rodáčka z Fiľakova, ale Lučenec je ako moj druhý domov. Zaujímam sa o digitálny marketing a technológie. Taktiež som redaktorkou online magazínu o lietaní - AIRportal.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *