Pozrite si zoznam odberných miest v rámci celoplošného testovania na koronavírus

Mesto Lučenec vydalo odporúčania odberných miest, ktoré môžete navštíviť na základe adresy vášho bydliska. Odberné miesto sa odporúča navštíviť v časovom harmonograme podľa začiatočného písmena podľa vášho priezviska.

Celoplošné testovanie sa uskutoční v sobotu a v nedeľu, teda 31.10. – 1.11. 

Ako bude prebiehať odber:

  1. Registrácia: Preukážete sa občianskym preukazom a pracovník vyplní formulár pre vašu registráciu a pridelí vám číslo.
  2. Testovanie: Odber robí vždy zdravotnícky personál, takže sa nemusíte báť neprofesionálneho prístupu. Zdravotný personál vás vyzve k odkrytiu nosa a úst a odoberie vzorku jemnou tyčinkou.
  3. Vyhodnotenie testu: Po teste si nasadíte rúško a budete nasmerovaný do vyhradeného a vydezinfikovaného priestoru, kde počkáte na test.
  4. Prevzatie: Zdravotník vás privolá podľa prideleného čísla a vypíše certifikát, ktorý dostanete v zatvorenej obálke. V nej okrem certifikátu budete mať informácie aj o tom, čo robiť v prípade negatívneho výsledku a pozitívneho výsledku testu.

Odporúčané miesta odberu:

Spojená škola internátna

K. Supa 48, okrsky 21, 22 a 23

Rúbanisko III čísla od 1 – 52. 61 – 65

 

Gymnázium B. S. Timravy

Haličská cesta 9, okrsok 14

Ulice: Pavla Dobšinského, J. Kollára, I. Krasku, Robotnícka, F. M. Dostojevského, L. N. Tolského, Juraja Fándlyho, J. Martinčeka, J. Chalupku, M. Nešpora, Haličská cesta

 

Mestský úrad Lučenec

Novohradská ulica 1, okrsky 11 a 12

Ulice: Námestie republiky čísla od 5 – 25, A. Bernoláka – nepárne čísla od 1 – 7, Štvrť M. R. Štefánika

 

ZŠ. L. Novomeského, Rúbanisko II

3079, okrsky 15, 16, 18, 19, 20

Ulice: M. Bela, Kvetná, L. Novomeského, Maxima Gorkého, M. Kukučína, Jánošíkova, F. Palackého, Smetanovo námestie, Maršála Malinovského, Gagarinova, J. Alexyho, Študentská, Kukorelliho, K. Supa, Rúbanisko II – čísla od 1 – 78, Rúbanisko III – čísla od 53 – 58, Rúbanisko I, Parný mlyn, Mestská pustatina, Lučenské kúpele, Tenisové ihrisko, Koháryho dolina, Športová, Ľadovo, Budovateľov, Okružná

 

ZŠ s MŠ s vyučovacím jazykom maďarským

J. Karmána 25/5, okrsky 6 a 26

Ulice: Kolonáda, Námestie artézskych prameňov, A. Jiráska, Begova, Čajkovského, Dr. Ľudovíta Bazovského, J. Karmána, Maloveská, T. Vansovej, Zlatá ulička, Hlavná, Jasná, Mesačná, Nábrežná, Ulica pod kaštieľom, Sadová, Slnečná, Tichá, Úzka, Zámocká

 

Cirkevná ZŠ sv. J. Bosca

T. G. Masaryka 9, okrsky 7, 8

Ulice: Staničný obvod, T. G. Masaryka, A. Petöfiho, Dr. Herza, Dr. Vodu, Jókaiho, M. J. Lermontova, M. Rázusa nepárne čísla od 1 – 53 a párne čísla od 2 – 32, Sládkovičova, Námestie Kubínyiho, Hviezdoslavova, K. Banšella, Osloboditeľov, P. Rádayho, Arm. Gen. L. Svobodu nepárne čísla od 1 – 5 a párne čísla od 2 – 10, J. Bottu, V. V. Majakovského, Z. Nejedlého, Železničná

 

SOŠ pedagogická

Komenského 12, okrsok 1

Ulice: Markušova pustatina, Mestský park, Modré zeme, Pivničný rad, B. Nemcovej, Baráková, Cintorínska, Dekr. Matejovie, E. M. Šoltésovej, F. Lehára, F. Gyurkovitsa, Grabiarska, A. Komenského, J. Husa, J. Szabóa, Krátka, Kupeckého, Letná, Lúčna, M. Benku, M. Šolochova, Malá, Mlynská, Olbrachtova, Osada, P. J. Šafárika, Parková, Slepá, Sokolská, Vinica, Vinohradská

 

ZŠ Vajanského

2844/47, okrsky 2, 3 a 4

Ulice: A. Wagnera, J. Wolkra, Poľná, Vajanského, Rapovská križovatka, Hladký majer, Tuhárske námestie, A. Kmeťa, A. S. Puškina, J. Francisciho, J. Vargu, L. Mocsáryho, Mikušovská, Mládežnícka, Ulica Slovenskej republiky rád, Veterná osada, Pekárenská, Adyho, I. P. Pavlova, J. G. Tajovského, J. Jesenského, J. M. Hurbana, J. Smreka, P. Tótha, Špitálska

 

Súkromná ZŠ s MŠ DSA

Námestie Kubínyiho 42/6, okrsok 5

Ulice: Fabianka, Fabianka – Sad, Fiľakovská cesta, Havaška, Arm. Gen. Svobodu nepárne čísla od 7 – 15 a párne čisla od 14 – 28

 

Denné centrum seniorov Opatová

Ulica Parašutistov č. 2, okrsky 24, 25

Ulice: Revolučná, Potočná, Továrenská, S. Mikovíniho, Tkáčska, J. Petiana-Petényiho, Záhradná, A. S. Jegorova, Gemerská cesta, J. Perlicziho, Daxnerova, Bratrícka, Kláštorná, Dolná Slatinka, Horná Slatinka, Čurgov, Ružová osada, Líšková osada, J. Jiskru, Parašutistov, K. Borhyho

 

Centrum voľného času

Ulica Mieru 1702/39, okrsok 9 a 13

Ulice: Erenburgova, J. Kráľa, Mieru, Nová, Novohradská okrem párnych čísiel od 10 – 32, A. Bernoláka okrem nepárnych čísiel 1 – 7, Dukelských hrdinov, A. E. Timku, Hany Ponickej, Z. Jesenskej, Ľ. Štúra, Svätoplukova, M. Rázusa párne čísla od 46 a nepárne čísla od 55, Zvolenská cesta, E. Podjavorinskej, B. S. Timravy, Tehelná, D. Maróthyho, K. Kuzmányho

 

Kino Apollo

Ulica Novohradská 5, okrsok 10

Ulice: Námestie republiky čísla od 1 – 4, M. Rázusa párne čísla od 34 – 44, Novohradská párne čísla od 10 – 32, Partizánska, Lučenec

 

Odporúčaný časový harmonogram podľa priezviska:

A – B v čase od 7:00 – 9:00

C – D – E v čase 9:00 – 10:30

F – G v čase 10:30 – 12:00

H – I – J – K v čase 12:45 – 15:00

L – M – N – O – P v čase 15:00 – 18:00

Q – R – S – T v čase 18:30 – 20:00

U – V – X – Y – Z v čase 20:00 – 22:00

Posledný odber bude možný do 21:30.

Zdroj: Mesto Lučenec, zdroj foto:  Gustavo Fring na Pexels

Prečítajte si: Do oranžovej fázy kvôli podozreniu na koronavírus vstupuje aj Základná škola M. R. Štefánika

Komentáre

komentárov

Andrea Bodorová

Som rodáčka z Fiľakova, ale Lučenec je ako moj druhý domov. Zaujímam sa o digitálny marketing a technológie. Taktiež som redaktorkou online magazínu o lietaní - AIRportal.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *